Medicine as a Career?

I was supposed to decide when I was seventeen. I took it because I could. By being good at studies, I mean. My father was a Doctor, and that generation of doctors were quite keen on offspring going through the same thing. I was quite interested in the sciences, and toyed with the idea of […]

Read More

വാക്സീനും കോവിഡും മറ്റും – ഫോർ നിഷ്കൂസ് :

അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നു വച്ചാൽ , സഹോ; മ്മ്‌ടെ ബോഡീൽ നിറച്ചും സെല്ലുകൾ ആണല്ലോ . സെല്ലുകളുടെ ഒരു നഗരം ആണ് ഓരോ നമ്മളും . പുറത്ത് ഉള്ള ശത്രുക്കളായ ബാക്റ്റീരിയ , വൈറസ് തുടങ്ങിയ ഗഡുവുകൾ ആക്രമിക്കുമ്പോ , ശരീരം പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിധം മുന്നേ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ . അതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നു വച്ചാൽ , സാദാ പട്ടാളക്കാർ ആയ ന്യൂട്രോഫിലുകൾ , മാക്രോഫേജ്സ് തുടങ്ങിയവർ ശത്രുക്കളെ വിഴുങ്ങി […]

Read More