ഒരു മയിലൂല്യാ , ഷ്ടോ.

ഉടൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും – മയി (ർ ) അല്ലെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ? മയിലൊളെ – അതെ . അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളത് പോലെ വായിക്കുക . ഞാൻ മാന്യൻ ആയത് ഒരു ബലഹീനത ആണ് . നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും “ഒരു മയിലൂല്യാ . ഷ്ടോ ” എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നതും ഇല്ല . ഈ മയില് നാട് ഒരു മതരാജ്യം ആയാലും എനിക്ക് ഒരു മയിലൂല്യ . നിങ്ങൾ എന്നെപ്പറ്റി എന്ത് […]

Read More

Covid- A look at some biases and some open questions: (Along with an analysis of Mumbai)

Covid is a very dangerous public health issue. Already, lakhs of deaths have been reported. Gross Biases: —————— The ideological bias: The immediate, moronic and unfortunate stand of right-wingers like Trump, Bolsonaro etc , terming Covid a “little flu” and their seeming indifference to deaths and danger to life, caused people, and the entire academic […]

Read More

ഹോമിയോ – പിന്നെ മറ്റു പലതും – വേണ്ടഷ്ടോ – നമ്മളില്ലേ .

ഹോമിയോയിൽ കോവിഡിന് മരുന്നില്ലേ ? ആർസെനിക്കാം ആൽബം ? മരുന്ന് മാഫിയ മുക്കിയതല്ലേ , ഇതൊക്കെ ? ആയുർവേദത്തിൽ കഷായം , ഗുളിക അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ? ഒന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമേ ഒള്ളുഷ്ടോ . ഇനീ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെങ്കി എന്താ ഒന്നും എഴുതാത്തത് ? മൈ ഡിയർ പ്രെൻഡ്‌സ് ആൻഡ് പ്രെന്ഡീസ് . തെണ്ടി പ്രെൻഡ്‌സ് ആൻഡ് നോട്ട് സൊ തെണ്ടീസ് , ഈ ആളോൾടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒക്കെ തിരുത്തി നന്നാക്കൽ ഒക്കെ […]

Read More