കോവിഡ്- മ ത മാ കൾ എന്തു മാത്രം ഫലപ്രദമായി?

കോവിഡ് എന്ന അസുഖം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടു വര്ഷം കഴിഞ്ഞു. മൂന്നു തിരകളിൽ ആയി ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു മാതിരി നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന് അസുഖം വന്നു. ശതലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചു (ഒരു കോടിക്ക് അടുത്ത് ആവാം മരണങ്ങൾ ). ഒറ്റക്ക് അവിടവിടെയായി വരുന്ന ജലദോഷപ്പനി പോലെ അല്ല കോവിഡ്. വലിയ ഒരു കൊലയാളി ആണ്. കോവിഡ് വരുന്നത് തടയാൻ നമ്മൾ ജനജീവിതത്തെ അതീവ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ലോക്‌ഡൗണുകൾ പോലുള്ള പൂട്ടിയിടലുകൾ വളരെ വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കി. അന്തർസംസ്ഥാന, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ തടയുക, അവയെ […]

Read More

The Great Thesis-Escape.

Surgery residency, most young medics know, is meant to be tough. The hours. The sleeplessness. The heat, the lot. In India, a crushing hierarchy and slavish obeisance. A continuous hum of vague self-pity.  Deliberate implantation of a feeling of worthlessness. The perpetual emptiness of never, ever being appreciated. It was a bit muted in JIPMER. […]

Read More

റൂം —-പുണ്യ പുരാതന, സുന്ദര സുരഭില- റൂം.

സ്‌കൂളിൽ പതിയെ മൂപ്പെത്തിയ സമയത്ത് ഹോർമോണുകളുടെ സുനാമികൾ ഉയർത്തി പൊക്കിയ ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വെച്ച റൂം. വീർത്തു കെട്ടിയ മോഹങ്ങളെ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന കടുക്കാവെള്ളം കൊണ്ട് മുക്കിക്കൊന്ന കൊലക്കയം.പൊടി മീശ മുളച്ചപ്പോൾ ത്രില്ലടിച്ചു നിന്ന റൂം. എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞു എസ് സർജൻസിയും കഴിഞ്ഞു ഈ റൂം വിട്ട് ഉപരിപഠനാർത്ഥം പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ഉപരിപഠനാർത്ഥം സ്ഥലം വിടുമ്പോൾ ചെറുപ്പം തിളക്കുന്നെങ്കിലും തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ തലയിൽ പപ്പു കുറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കു വരുമ്പോ […]

Read More

മൂന്നാം കോവിഡ് തിര. ലോക്ഡൗണ് എന്തായാലും കേസുകൾ കുറയ്ക്കും. ഇല്ലേലും?? –

————-–—-ശാസ്ത്രീയമായും വസ്തുതാപരമായും യുക്തി സഹമായും സമീപിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവത്കരിച്ച് രണ്ടു സൈഡ് ആയി അടി കൂടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം. രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കോവിഡ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആളുകൾ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞ് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിച്ചു. തീവ്ര വലതന്മാർ ട്രമ്പ്, ബ്രസീലിലെ ബോൽസനാരോ, മുതൽപെരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ഇത് വെറും ഫ്ലൂ ആണ്, വാക്സീൻ വേണ്ട, മാസ്കും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞ് ഭൂലോക മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. ഹൊ- ഓര്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നേ. […]

Read More