ബരണ ഗടന ചെത്തായിട്ട് മാത്രം കാര്യല്ല , ഗഡീ .

മ്മ്‌ടെ രാജ്യം ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് നാല് കാലിൽ ആണല്ലോ . ത്രിതീയ ദൈവവും മ്മൾ ജനങ്ങളും . നാൽക്കാലി രാജ്യം . പ്ലീസ് നോട്ട് . പശുവോ , മൃഗങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് . ജനങ്ങളെ മാറ്റിയാൽ ബാക്കി ഉള്ളത് ത്രിതീയ ദൈവം : പിതാവ് – മ്ബേദ്കർ കാരനോർടെ ബരണ ഗഡന . പുത്രൻ – ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പന്റെ മാനസ പുത്രൻ നെഹ്‌റുമ്മാൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് – കൊല്ലപ്പെട്ട ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പന്റെ പ്രേതം . പതിയെ […]

Read More

The incredible meaninglessness of being?

I read The brief history of time as soon as it came out in print. There are better books explaining modern physics. But I guess it became a best seller partly not just because the author, Stephen Hawking was  a legendary physicist.  Wasting away terminal motor neuron disease, he was confined to a wheelchair, unable […]

Read More

ആനകൾക്കിടയിലെ ഉറുമ്പുകൾ . ഇന്ത്യയെ ഒന്നാക്കുന്ന കുണാണ്ടറി :

സുജാത ഗാഡ്‌ല ഒരു തൊട്ടുകൂടാത്ത ജാതിയിൽ ജനിച്ച ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു . ഐ ഐ ടി യിൽ പഠിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ജോലി . ലോകത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടന്ന് തോന്നി – ഞാൻ എന്താണ് ? ആരാണ് ഞാൻ ? ഇവിടെ ഞാൻ ആരാണ് ? ജന്മനാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തേക്കാളും നികൃഷ്ടയായി ? അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരി തിരിച്ചു പോയി ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് . പതിയെ , കുപ്രസിദ്ധ നക്സലൈറ്റും കവിയും പീപ്പിൾസ് വാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ […]

Read More

പോസ്റ്റ് മോർട്ടം – നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇലെക്ഷനുകൾ :

അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്രണുകൾ ഇട്ട് നമുക്ക് ആ ചോരക്കറ മാറാത്ത പി എം ടേബിളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അവിടെ സ്വന്തം ബോഡികൾ മാത്രം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ചെയ്യാം. വിസ്സറൽ വികാരങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്ന ആ വിസ്സറ പെറ്റ് ബോട്ടിലുകളിൽ നമുക്ക് ഇട്ടു വെയ്ക്കാം. മിടിച്ചിരുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അതെറോമയുടെ പ്ലാക്കുകൾ കണ്ടു പിടിക്കാം. അവിടെ വച്ച്‌, ചിസ്സൽ വച്ചു തലയോട്ടി പൊട്ടിച്ച് ഒരു കാലത്ത് ചിന്തകൾ ഒഴുകിയിരുന്ന എന്റെ തലച്ചോർ ഞാൻ നിനക്ക് തരും. (ജിമ്മി […]

Read More

Why not Trump?

Why should we bother at all about American elections? Well. At one level, the question is just. In international relations, No one is another one’s loyal friend. Every friendship is only strategic. Trump or Biden, the relationship between India and the US is going to be largely based on pure strategic concerns, shorn of emotions. […]

Read More