മനസാക്ഷി കുത്താതെ കൊല്ലണോ? ഓ- അതിനെന്താ?

സാധാരണയായി, ഈ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറേ ഇല്ല. ഷിൻഡ്‌ലേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹോട്ടൽ റുവാണ്ട- നോ നോ. ആനി ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ചരിത്രം വായിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. എനിക്കറിയാം; സഹോ ആൻഡ് സഹികളെ. സത്യം പറ- ഈ ജർമ്മൻ ജൂത കൂട്ടക്കൊല കേട്ട് കേട്ട് ബോറടിച്ചില്ലേ? ബോറടിച്ചു ചത്തില്ലേ? എന്തുട്ടാ ഗെഡിയെ ഇത്- ഹിറ്റ്ലർ, ജൂതൻ, ആറു ലക്ഷം മനുഷ്യർ ….ഗ്യാസ് ചേമ്പർ- ഹോ കേട്ട് മടുത്തു. കേട്ടാൽ തോന്നും ഇത് പുതിയ […]

Read More

Want to kill without remorse? You can.

Usually, I avoid images of genocides. Even written words. I haven’t seen ‘Schindler’s List’ or “Hotel Rwanda’; nor have I read Anne Frank. I was tricked into reading ‘Two Lives’ by Vikram Seth. I didn’t know it had a ring side of view of the suffering inflicted by the Germans. I know. Hitler and the […]

Read More

The fruitful walk

I barely knew Dr. Rajagopal. But I had worked in Calicut for my MCh in the opening decade of the millennium, and the Institute of Palliative Medicine was famous. His life’s work was not only that building I saw, but a people’s movement that has now spread all over the country. Curative Medicine has made […]

Read More

പുട്ടോളികളെ മനസിലാക്കുന്ന ഒരു പഴോളി:

ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കുന്നു- ഇന്ത്യ മൊത്തം പുട്ടോളികൾ ആണ്! പുട്ടിൻ തേനാണ്, പാലാണ്, ചക്കരയാണ്. യുക്രയ്ൻ എന്താണെന്നറിയില്ല- മൊത്തം മൈലാണ്. അവർ സ്വന്തം കാലിന് കോടാലി വെച്ചവരാണ്. അവരെ എല്ലാം പുട്ടിൻ കൊല്ലും. അവരുടെ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കും. അതിനെന്താ? കണക്കായിപ്പോയി. ഇതാണ് പുട്ടോളികളുടെ മനസിലിരുപ്പ്. പഴോളികൾ ഇല്ലാതില്ല; കേട്ടോ- അലവലാതികൾ. പേടിത്തൊണ്ടന്മാർ. ചങ്കൂറ്റം ഇല്ലാത്തവർ. വെടിയുണ്ട വരുമ്പോൾ വിരിമാറ് കാണിക്കാൻ പോലും ത്രാണി ഇല്ലാത്തോർ. വേറെ രാജ്യങ്ങളെ കേറി ആക്രമിക്കരുതത്രെ! ആണത്തം ഇല്ലാത്ത പഴങ്ങൾ. എന്തോ- […]

Read More