തുടക്കം .

പതിനാലു വയസ്സ് . നല്ല വയസ്സല്ലേ ? താഴെ ഒരു നൂറു മീറ്റർ നടന്നാൽ ഒരു ചതുപ്പുണ്ട് . അതാണ് ഇപ്പളത്തെ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ സ്റ്റാൻഡ് . എന്താല്ലേ . ഒരു കുഞ്ഞു വാടക വീട്ടിൽ ഞാൻ . ഈ വീടിന്റെ ഏറ്റവും അടിപൊളി കാര്യം , പുറകിൽ, ഒരു തുരുമ്പിച്ച ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ , ഒരു അൻപത് സെന്റ്റ് പറമ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് . എന്തുട്ട് പറമ്പാഷ്ടോ . ഒരു പ്രപഞ്ചം മൊത്തം ആ പറമ്പിൽ . […]

Read More

Big Brother Potrru. Daakters bhi Potruu.

The other day, I saw ‘Soorarai Pottru’, the movie based loosely on a very enterprising ex-army man who establishes a novel, revolutionary airline company. That too in the notoriously red tape ridden Indian economic climate. I liked it. There is hyperbole, yes. And excessive theatrics. But these can be pardoned. But this is not a […]

Read More

ഇല്ലാതാവൽ ഇല്ലാതാവണ്ട .

നമ്മുടെ മനസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യുക്തിയില്ലാ ചിന്ത എന്താണ് ? ഞാൻ എന്തോ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ആൾ ആണെന്ന ചിന്ത . എഴുനൂറ് കോടി ഉണ്ട് സഹോ . ഓരോരുത്തനും, ഓരോ അവളും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ; ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് എന്തോ പറ്റുമെന്ന് . ഈ മഹാ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന് ഒരു ചുക്കും പറ്റുകയില്ല . മിക്കവരും താന്താങ്ങളുടെ ഇല്ലാതാവലിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല . ഈ ചിന്തയില്ലായ്മ ആയിരിക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ […]

Read More

തടിയിൽ തട്ടൽ ദുഃഖം ആണുണ്ണീ , നാക്കല്ലോ സുഖപ്രദം- വുമൺസ് ഡേ .

ഞാൻ പണ്ട് ബാംഗളൂരിൽ ആയിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രസികൻ ചുള്ളൻ വന്നു പെട്ടു . എല്ലാര്ക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു , പുള്ളിയെ . കണ്ടാൽ ഉടനെ : “ജിമ്മിയെ – നീ ശരിക്കും ചുള്ളൻ ആയിട്ട്ണ്ടല്ലോ . അടിപൊളി ഷർട്ട് ആട്ടാ .” “എന്തുട്ടാ നിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി !” “ങേ . നിനക്ക് ഹെയ്റ്റ് കൂടിയ !”എന്നൊക്കെ പറയും . നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു പോവും . ആൾ ഭയങ്കര കാശുകാരൻ ആണ് . […]

Read More

Career Advice- To give, or not to give?

The other day I ran into a teenager, a neighbor. He was finishing his high school. We exchanged hellos, I asked him about his future plans- and lo! In a few moments, I was horrified to catch myself dishing out sage advice as if I knew what I was talking. All my life, I have […]

Read More