അറിവ് വരുന്ന വഴി

അറിവുകളും പ്രായോഗിക പ്രശ്ന പരിഹാര രീതികളും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു?

അറിവുകൾ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് :

 

ചുമ്മാ ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയ അറിവുകൾ :

 

ചെറുപ്പം മുതൽ ബന്ധുക്കളും സമൂഹവും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു . അയൽക്കാർ പൊട്ടന്മാരാണ് , ചില മതക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് , രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല തുടങ്ങി പലതും ഇതിൽ വരാം .കച്ചവടക്കാരനോ കൃഷിക്കാരനോ ആയ അച്ഛൻ മക്കൾക്കു അതിനെപ്പറ്റി പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം . അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ അറിവുകളുടെ ഒരു ഉറവിടം എങ്കിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല .

പിന്നെ ഫേസ്ബുക് , വാട്ട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങി പലതും പല അറിവുകളും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി തരുന്നുണ്ടല്ലോ .

 

പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാനം :

തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന അറിവുകളാണവ .വാസ്തു ശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം മുതലായ കപട ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുതൽ സത്യവും മിഥ്യയും പ്രയോഗങ്ങളും ഗുണവും ദോഷവും കേട്ട് പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആയുർവേദം, പാരമ്പര്യ വൈദ്യം , പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളായ മീൻ പിടുത്തം, പാരമ്പര്യ കൃഷി, തച്ചു ശാസ്ത്രം വരെ ഇതിൽ പെടും .ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല . ചെയ്താൽ, കാലാ കാലങ്ങളിലായി ഇങ്ങനെയാണ് , ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് , പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാകും വാദങ്ങൾ . എങ്കിലും പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനം ഇവ മൂലം സമൂഹത്തിനുണ്ട്.

ബോധോദയ ജ്ഞാനം :

പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെപ്പറ്റി അതിയായി ആലോചിച്ചു തപസ്സു ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടന്ന് ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ലഭിച്ചേക്കാം . ബുദ്ധൻ മുതൽ സാമുവേൽ ഹനീമാനെ വരെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നവരായി കണക്കാക്കാം .

മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നും  ആയിരുന്നു ലക്ഷം വര്ഷങ്ങളായി മനുഷ്യ രാശിയുടെ പൊതു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാതൽ .

കുറെ ആയിരം വർഷങ്ങളെ ആയുള്ളൂ ചിലർ വേറെ നമ്പറുകളുമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് .

 

യുക്തിയുടെ ഉപയോഗം :

യുക്തി സഹമായ വാദ മുഖങ്ങളോടെ സത്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക . ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം അങ്ങനെയാണ് . പല വിജയങ്ങളും അതിനവകാശപ്പെടാനുണ്ട് . എന്നാൽ യുക്തി സഹമായ എല്ലാം സത്യമാവണമെന്നില്ല .

എല്ലാ പക്ഷികളും രണ്ടു കാലിൽ നടക്കുന്നു .

മനുഷ്യൻ രണ്ടു കാലിൽ നടക്കുന്നു

മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷിയാണ്‌

ഇതാണ് യുക്തി മാത്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം

 

ആധുനിക ശാസ്ത്രം :

സത്യം മനസ്സിലാക്കി കാലാന്തരങ്ങളിലൂടെ തേച്ചു മിനുക്കാനും നമ്മൾ കണ്ടു  പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം . ഇതിനർത്ഥം ബാക്കിയെല്ലാം വിഢിത്തം ആണെന്നല്ല . ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധന നേരിലേക്കു നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം .

അത് ഒരു ഗുലുമാൽ പ്രക്രിയയാണ് . യുക്തി മാത്രമല്ല അത്: ചില പടവുകൾ ഉള്ള പ്രക്രിയ :

– ചുമ്മാ കാണുക , കേൾക്കുക , അളക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക

-എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വക്കുക

-ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക . യുക്തി സഹമായ വിശദീകരണങ്ങൾ കാച്ചുക

-വിശദീകരണങ്ങൾ ടെസ്റ്റു ചെയ്യാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക .

– ഓരോ പുതിയ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ കുണ്ടാമണ്ടികൾക്കനുസരിച്ചു വിശദീകരണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക .

– വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ വിശദീകരണങ്ങൾ കാട്ടിൽ കളയാൻ റെഡി ആയിരിക്കുക

– എല്ലാ നിഗമനങ്ങളും പൊതുജനമായും പണ്ഡിതരുമായും പങ്കു വക്കുക , വാദ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക .

– എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആർക്കും ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാം . ചോദ്യങ്ങൾ യുക്തി സഹവും വസ്തു നിഷ്ഠവും, കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയും ആവണമെന്ന് മാത്രം .

– ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒന്നും ഇല്ല . ഏതു കൊമ്പനായാലും ശാസ്ത്ര ലോകത്തു ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും . ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പിശാച് പിടിക്കും , തീയിൽ വീഴും, ഇടിത്തീ വീഴും എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല . ചോദ്യം ചോദിച്ചവൻ പിശാചാണെന്നും പറയാൻ പാടില്ല . പറയാം – അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കണം എന്ന് മാത്രം .

– ഉത്തരം പറയാൻ വിഷമം വന്നാൽ വീണ്ടും എല്ലാം പുനഃ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും . അതിനായി വിരിമാറു  കാട്ടണം

 

അലോപ്പതി എന്ന യൂറോപ്പിലുണ്ടായ പാരമ്പര്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കം . പിന്നീട് ലോകമാകെയുള്ള പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയൊരു പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രമായി വളർന്നു . പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രത്തിനും നില നിൽപ്പുള്ളു എന്ന് വ്യക്തമാണ് . മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രം. പ്രയോജനമുള്ളതാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ സ്വീകാര്യത നേടും . സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൊതുജനം അത് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളു . അങ്ങനെ മതിയല്ലോ .

Dr Jimmy

I am a Doctor, Writer and Science Communicator. I am a member of Info- Clinic, and have written a few books. This site features my blog posts and stories. Thank you for visiting. ഞാൻ എഴുതാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് . നിങ്ങളുടെ താത്പര്യത്തിന് നന്ദി .