ജോർജൂട്ടിക്ക് ലോലിപോപ്പ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ. ഈ ഇതിഹാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന്, പതിനായിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, ആര്യവർത്ത എന്ന സ്ഥലത്ത്, യാഗങ്ങളുടെ കാലത്ത്, മാമുനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ പുരാതന സമയത്ത് ആണ്; എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. പാടെ തെറ്റി. ഇതിപ്പോ പാലായിൽ റബ്ബറും ഇഞ്ചിയും വിളഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത്, അതിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് തൊട്ടു മുൻപ്, ജോൺ പോൾ മാർപാപ്പ മാപ്പ് മൊത്തം പറഞ്ഞു തീരുന്ന, എന്നാൽ ഇനിയും ബാക്കി ഉള്ള സമയത്ത് ആണ് നടക്കുന്നത്. […]

Read More

The Service- With Gaba Bamjee.

All my stories are set in an imaginary country, as you know. All the characters are pigments. Er..filaments… Pardon me; figments. That is right- figments of my imagination. But there was little imaginary about Shiv Kumar, a year senior to me In Medical School. Tall, Dark and wiry, he was endearing and hilarious; and not […]

Read More

കാര്യസ്ഥൻ.

ഹോ. സുഹൃത്തുക്കളേ. ഭാര്യായോം ഓർ ബഹനോം. ഭർത്താവോം ഓർ ഭയ്യായോം. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ പറമ്പിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കാർന്നോന്മാരുടെ ഓർമ്മയുടെ പാവയ്ക്കക്ക് വേണ്ടി, ശേ, പാവനതക്ക് വേണ്ടി, സ്വല്പം ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സഹിക്കണം. അതെ- ത്യാഗങ്ങൾ. ഇച്ചിരി ഖുണ്ടിയിൽ വേദന ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ആവൂ. പുറം വേദനിക്കുന്നു. കുറെ നേരം അത്രേം കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ്. പിന്നെ ഖു ……ണ്ടി…. അവിടേം വേദന ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ […]

Read More

Building a Practice

“Pick up the baby! Can’t you hear her howling?” Rema shouted from the kitchen to add to the din. “And why are you so late? Don’t you get study leave at least during the last month? Where are the milk and eggs? And the diapers I asked you to get on your way home? If, […]

Read More

ചെമന്ന നിയാണ്ടർതാൽ മനുഷ്യരും ഒരു കുഞ്ഞു നീല ലോകവും :

ജീ മീ മുത്തു എന്ന ഇരുപതുകാരൻ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കി . മാൻ തോൽ കോണകം ഇട്ട് കുന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല . പതിനാറു വയസു വരെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ . കോപ്പ് – ചൊറിയുന്നു . പതിനേഴു വയസായപ്പോഴേക്കും ഉടൻ കോണകോം കെട്ടി ഇറങ്ങണല്ലോ , വേട്ടക്ക് . വീരതയും ശൂരതയും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ – ധീര മൂപ്പൻ കാലുവിന്റെ മോൻ ആയിപ്പോയില്ലേ . അപ്പനും അപ്പന്റെ കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് തെണ്ടികളും അടുത്ത് […]

Read More