നിക്ഷ്പക്ഷൻ

“നിങ്ങൾ തീരെ നിക്ഷ്പക്ഷനല്ല” . ഇൻബോക്സിൽ വന്ന ആ മെസ്സേജ് എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി . എല്ലാ വശവും പഠിക്കാൻ കുറെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്…എന്നിട്ടും …. അസ്വസ്ഥനായാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് . ഒന്ന് മയങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും . സ് …സ് …ശബ്ദം കേട്ടാണുണർന്നത് . അതാ ബെഡ്‌റൂമിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ . കുള്ളനാണ് . പൂർണ നഗ്നൻ . നീണ്ട താടി സംഭവങ്ങളെല്ലാം മറച്ചിട്ടുണ്ട് . അതൊരാശ്വാസം . ഞാൻ അമ്പരന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങേര് എന്നെ നോക്കി പല്ല് ഇ […]

Read More